Gwarancja

Gwarancja

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie naszego sklepu podlegają 24 miesięcznej gwarancji która jest udzielana dla osób fizycznych nabywających  rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodowa  lub gospodarczą. W przypadku nabycia towaru dla celów związanych z działalnością gospodarczą gwarancja wynosi 12 miesięcy chyba że postanowienia gwarancji określonych urządzeń mówią inaczej.

Gwarancja udzielana na sprzęt zakupiony w naszym sklepie nie obejmuje wszelkiego rodzaju celowych czy przypadkowych uszkodzeń lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym czy niedbałym użytkowaniem.
Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (możemy być jego kopia) jak również karta gwarancyjna podbita przez nasz sklep.
Reklamacja zostanie rozpatrzona, a naprawiony towar odesłany najpóźniej w ciągu 21 dni od daty otrzymania przesyłki.
Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas naprawy urządzenia.
Klient dostarczając reklamowany towar zobowiązany jest do załączenia dokładnego opisu reklamacji jak również adres zwrotny wraz z numerem telefonu.
Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna (o ile towar w takową jest zaopatrzony).
Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami, które zostały dołączone przy zakupie (sterowniki, okablowanie, instrukcje)
Naprawione urządzenie zostanie dostarczone do Klienta na koszt naszego sklepu.